Ήρωας

  • 501
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Στίχοι

										Οι ήρωες δεν μένουν ζωντανοί πάρεξ ολίγοι
κι οι ολίγοι πάλιν λοιδορούνται παντοιοτρόπως,
ούτω καγώ λιτώς διαβιών, με το κυνήγι,
τιμάς και δόξας απωθώ – πτωχός ο τόπος.

Ανατραφείς ουν ευπρεπώς εις γην οικείαν,
οικογενείας τε χρηστής και διδασκάλων,
ελθών εις ρήξιν με του κόσμου την βλακείαν,
εξενιτεύθην ίνα βρω έναν κόσμον άλλον.

Και πολεμήσας, και ματώσας, και νικήσας,
ουχί περί των εμαυτών, μα περί πάτρης,
επανακάμψας αύθις οίκαδε, μαζί σας,
ουδείς υμών κατέστη των ανδρειών μου λάτρης.

Ενδεικτικώς, και εν κατακλείδι, θ’ αναφέρω,
τας ανοικείους επιθέσεις ας υπέστην,
εκ μοιρακίων αποκαλούντων εμέ, «γέρο»
κι άλλα δεινά τινά, ων ο αριθμός ουκ έστιν.

Π.Θ.Τουμάσης
Τηλ.: 6907-800360									

:
/ :

Queue

Clear